Kvalitet

Som leverandør av bemanningstjenester vil Sibest vektlegge følgende kvaliteter:

  • Godt kvalifiserte kandidater
  • Fast kontaktperson hos Sibest
  • Kort responstid
  • God rådgivning og fleksible løsninger

Vi kan tilby arbeidspsykologiske tester som, kombinert med strukturert intervju, gir den mest pålitelige utvalgsprosessen når det gjelder fast rekruttering og seleksjon. Her er det mulig for søkere å konkurrere på like vilkår. Vi innehar sertifisering fra Hogan Assessment Systems. Hogans Personlighetsinventorium er godkjent av DNV (Det Norske Veritas).

Vi tilbyr følgende produkter:

Hogans Personlighetsinventorium (HPI) som gir et objektiv bilde av personligheten til kandidaten.

Hogans Deskriptive Skalaer (HDS) som gir et bilde av kandidaten bak den sosiale masken, hvordan kandidaten påvirkes under press.

Motiv-, Verdier, Preferanser Inventorium (MVPI) som er en enkelt måte å tiltrekke seg og beholde rette medarbeidere, gjennom å kartlegge individuets indre drivkrefter.

For mer informasjon ta kontakt.

Fra 1. mars i år er det forbudt å bruke bemanningsforetak som ikke er registrert hos Arbeidstilsynet. Forskriften om ny obligatorisk melde- og registreringsordning for bemanningsforetak trådte i kraft 1. januar 2009. Forskriften pålegger alle bemanningsforetak eller vikarbyråer som leier ut arbeidskraft i Norge å registrere seg i et nytt offentlig register over bemanningsforetak i Arbeidstilsynet.

Bemanningsforetaksregisteret blir et viktig verktøy for å ivareta kvaliteten i utleiebransjen.

Informasjon om bemanningsforetaksregisteret til Arbeidstilsynet finner du her.

Direktelink til Sibest' godkjenning finner du her.

New Picture.png

Sibest AS
Sørlandet kunnskapspark
Gimlemoen 19

Postadresse:
Andøyveien 37 B
4623 Kristiansand

Epost: post@sibest.no

Sissel B Strømsvåg
Mobil: 908 45 829
Epost: sissel@sibest.no